Βρείτε μας κι εδω

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: «ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ»Επιτακτική είναι η ανάγκη εξεύρεσης χώρων στη χώρα μας όπου θα τίθενται τα υλικά που προκύπτουν από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Ειδικότερα, οι ελάχιστες εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί δεν έχουν χώρο για την απόθεση όσων περισσεύουν ενώ, η συμμετοχή σε ένα τέτοιο σύστημα παραμένει ουσιαστικά προαιρετική. Τα προηγούμενα χρόνια, τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων(ΑΕΚΚ) ήταν ένα δισεπίλυτο πρόβλημα καθώς στην καλύτερη περίπτωση κατέληγαν όλα, χωρίς ανακύκλωση, σε κλειστά λατομεία προς αποκατάσταση ή χωματερές για κάλυψη των απορριμμάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατέληγαν σε ρέματα, χαράδρες και κάθε ελεύθερο οικόπεδο ακόμη και μέσα στις πόλεις. Αξίζει να σημειωθεί δε ότι πρόκειται για τεράστιες ποσότητες καθώς για παράδειγμα, το 2011, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, παράχθηκαν 1.307.000 τόνοι, εκ των οποίων οι 600 εμπίπτουν στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων. Πραγματικά στοιχεία, βέβαια, δεν υπάρχουν καθώς η εκτίμηση των μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που συνδυάζει τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών με στατικές παραμέτρους.

Σήμερα, δεν έχουν εγκριθεί ακόμη τα απαιτούμενα σε εμβέλεια και πλήθος για τη διαχείριση των μπάζων συστήματα ενώ, δεν υπάρχουν καταγραφές των ανενεργών λατομικών χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση των ΑΕΚΚ με επίχωση. Οι αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας φθάνουν για να καλύψουν 3 εκατομμύρια τόνους, όμως δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι για τη διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας. Παράλληλα, σε ότι αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα από εκσκαφές και κατεδαφίσεις υπάρχουν 7 εταιρείες οι οποίες τα αποστέλλουν για διάθεση στο εξωτερικό ενώ υπάρχουν και 2 αδειοδοτημένοι χώροι. Η δυναμικότητα των καταγεγραμμένων μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ καλύπτει το σύνολο των αναγκών της χώρας, ωστόσο οι εν λόγω μονάδες δεν είναι κατανεμημένες στη χώρα και, σε συνδυασμό με την αδυναμία μεταφοράς των αποβλήτων σε μεγάλες αποστάσεις (λόγω της φύσης του αποβλήτου) δεν υπάρχει επάρκεια αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί: α) )Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος Και Ενεργείας β) Εσωτερικών Και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

1) Θα λάβει μέτρα για την κάλυψη των αναγκών ολόκληρης της επικράτειας από συστήματα διαχείρισης μπάζων;

2) Θα θεσπίσει ως υποχρεωτική σε κάθε νέα οικοδομή, κατεδάφιση ή έργο την καταβολή αποδείξεων ότι ο εργολάβος είναι συμβεβλημένος με σύστημα ανακύκλωσης μπάζων;

3) Θα μεριμνήσει για την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα με την προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ή της διαδικασίας που απαιτείται;

4) Θα προγραμματίσει την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση μεγάλου μέρους των παραγόμενων ποσοτήτων;
Αθήνα, 03/08/2015

Ο ερωτών Βουλευτής

Ηλίας Παναγιώταρος

Βουλευτής Β’ Αθηνών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου