Βρείτε μας κι εδω

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Ηλίας Παναγιώταρος: « Γιατί οι Επιτροπές Πολιτογράφησης ρωτούν για τα πολιτικά και κομματικά φρονήματα των αιτούντων»


Αποτέλεσμα εικόνας για οι Επιτροπές ΠολιτογράφησηςΣύμφωνα με την υπ. αριθμ. 39/12.12.2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο ΣΤ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Οι επιτροπές είναι καταρχήν ελεύθερες να ερωτούν και ζητήματα που άπτονται της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής του αιτούντος ή ακόμη και των προσωπικών του δεδομένων ευαίσθητου χαρακτήρα. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, ερωτήσεις τέτοιου χαρακτήρα καθίστανται απαραίτητες προκειμένου να σχηματίσει γνώμη η επιτροπή. Για παράδειγμα, η πιθανή πολιτική ή κομματική ένταξη του αιτούντος και η αιτιολόγησή της ή το γεγονός αυτός να είναι θετικά διακείμενος προς κάποιο πολιτικό κόμμα, καθώς και η κριτική πολιτικών, κομμάτων κλπ, δεν μπορεί παρά να κριθεί θετικά, καθώς αναδεικνύει τη δυνατότητα του αιτούντος να συμμετέχει στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για ερωτήσεις όπως η αποσαφήνιση των λόγων που ενδεχομένως τα τέκνα του αιτούντος, ιδίως τα θήλεα, δεν παρακολουθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Είναι όμως καταρχήν δύσκολο να κατανοηθεί σε τι εξυπηρετούν ερωτήσεις όπως οι τέσσερις που παραθέσαμε, ειδικά δε οι δύο πρώτες. Σε κάθε περίπτωση, ερωτήσεις προσωπικού χαρακτήρα ή πεποιθήσεων που δεν σχετίζονται με τις προϋποθέσεις του νόμου, όταν θεωρηθεί απαραίτητο να γίνουν, θα πρέπει –όπως προαναφέραμε- να συνοδεύονται από ρητή αναφορά της επιτροπής προς τον αιτούντα ότι δεν επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την αξιολόγησή του (βλ. σχετικά και Εγκύκλιος 13, τμήμα ΙΙ). 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών:

1.Ποια είναι η σκοπιμότητα στοχευμένων ερωτήσεων, έστω και αν δεν επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό απόφασης της Ειδικής Επιτροπής Πολιτογράφησης, για τα πολιτικά ή και κομματικά φρονήματα των αιτούντων την Ελληνική Ιθαγένεια;

2.Πώς θα διαγνωστεί αν πράγματι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές, επηρέασαν το αποτέλεσμα;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου